Choď na obsah Choď na menu
 


Veterinárna problematika rodu Aprosmictus

20. 8. 2015

Papagáj červenokrídly nie je výnimkou a ako ďalšie druhy z austrálskeho kontinentu, i on čelí širokej škále závažných infekčných a neinfekčných ochorení.

Z veterinárneho hľadiska je rod Aprosmictus najčastejšie postihovaný enteritídami bakteriálneho, protozoárneho a najmä helmintózneho charakteru. Z pomedzi najčastejších bakteriálnych pôvodcov spôsobujúcich ťažké a závažné enteritídy patria Escherichia coli, Salmonella typhimurium var. copenhagen,  S. enteritidis, streptokoky, stafylokoky, Mycobacterium spp., chlamýdie a iné. Hlavným prameňom nákazy  je kontaminovaná potrava, spoločné voliéry s inými austrálskymi druhmi, chovateľské priestory v blízkosti chovov vodnej a hrabavej hydiny.  K pôvodcom enteritíd protozoárneho charakteru patrí   Giardia intestinalis spôsobujúca ťažké straty v chovoch v Anglicku, USA a Japonsku, ktorá postihuje najčastejšie práve  austrálske druhy papagájov. Pomerne často možno nájsť vo vzorke trusu Isosporu spp. Prenos je hlavne prostredníctvom voľne žijúcich druhov vtákov. Enteritídy spôsobené helmintmi  rodu Ascaridia sú rutinou zanedbaných chovoch bez pravidelnej dehelmintizácie. Klinický obraz predchádzajúci enteritídu je u všetkých pôvodcov pomerne rovnaký. Vták sedí s našuchoreným perím, je apatický a má zvýšenú teplotu. Príjem potravy je znížený, až zastavený, nasleduje kachexia, obrny a poruchy CNS. Hnačky rôzneho charakteru závisia od pôvodcu. Diagnózu určíme na základe vyšetrenia trusu, prípadne po vykonaní diagnostickej pitvy.

Medzi ochorenia vírusového pôvodu, ktoré sú charakteristické pre tento druh patrí  infekcia PMV 3 vírusom. Ide o paramyxovírus, sérotyp 3, ktorý je pozorovaný hlavne u austrálskych papagájov.  Klinický obraz závisí od priebehu ochorenia. Náhly úhyn, dýchavičnosť,  GIT problémy, anorexia až letargia. Dochádza k ťažkým poruchám CNS (triaška, torticollis, obrny krídel a behákov).

Ďalším dobre známym ochorením pre chovateľov papagájov je ochorenie zobáka a pier PBFD ( PsittacineBeak and theFeatherDisease). Rovnako ako 42 iných druhov papagájov, postihuje tento vírus aj Papagáje červenokrídle. Ide o vírus zo skupiny Circodnaviridae a toto ochorenie má chronický charakter, prebieha počas niekoľkých mesiacov až rokov. Klinický obraz je špecifický. Dochádza k symetrickej, progresívnej strate peria. Dorastá lámavé, chybné perie, ktoré niekedy ostáva v perovom puzdre, bez možnosti sa rozvinúť. Brká sú často poznačené drobnými krvácaninami. Následkom degenerácie epiteliálnych buniek vysokého stupňa dochádza k deformáciám rohoviny zobáka a pazúrov.

Z ďalších pomerne častých ochorení je tuková degenerácia pečene. Je to jedno z najčastejších metabolických ochorení, vyskytujúcom sa pri jednostrannom chybnom kŕmení suchým zrnom s vysokým obsahom tuku, ale aj nedostatkom ovocia či zeleniny a tak dochádza k zníženému príjmu  esenciálnych zložiek potravy ( vitamíny, proteíny, aminokyseliny). Následne sa tuk hromadí v pečeni a dochádza k poruchám hepatálnych funkcií. Pestrosť stravy, vhodné voliéry predchádzajú tomuto ochoreniu. Papagáje z tohto rodu sú dobrí letci a tak  stojí za úvahu nad ich ubikáciou vo vašom chovateľskom zariadení.

Samozrejme existuje množstvo iných ochorení, ktoré postihujú austrálske druhy papagájov, no nepovažujem  za potrebné ich spomínať pri rode Aprosmictus.

 

MVDr. Martin Uhrín                                                       mvdruhrin@centrum.sk