Choď na obsah Choď na menu
 


Reprodukčné ochorenia

12. 9. 2013

 Reprodukčné ochorenia exotických vtákov, klinický obraz, diagnostika, terapia a prevencia

 

Ochorenia reprodukčného systému vtákov

 

-          postihnutie reprodukčného systému (RS) sa prejavuje hlavne poruchami znášky a má veľký ekonomický (hydina) a chovateľský (v zajatí chované vtáky) význam

-          príčiny multifaktoriálne, prevládajú malnitrícia, infekčné ochorenia a senilita

-          Dg je obtiažna nakoľko na kloaku je napojený aj urinárny a gastrointestinálny aparát

 

Retencia vajca

 

-          neschopnosť samice zniesť vajce

-          abnormálne predĺžená doba zotrvania vajca vo vajcovode → komplikácie: komprimácia čreva, ciev a nervov panvy, renálna dysfunkcia, šok

-          tlaková nekróza na stenu vajcocvodu → nekróza steny a následná ruptúra

-          u malých exotov (andulky, kanárik, korela, spevavce) je tento stav vážnejší ako u veľkých vtákov

Etiológia:

-          klimatické faktory: teplota, vlhkosť,  svetelný režim

-          vek: príliš mladá alebo stará samička

-          ochorenia vajcovodu:  dysfunkcia svaloviny vajcovodu, infekčné choroby, systémové ochorenia, traumy

-          chyby v chove: nedostatok pohybu, nadmerné vyťaženie v chove (nadmerná znáška)

-          poruchy metabolizmu: deficit Ca, vitamínu A, E, selénu, bielkovín

-          vyčerpanie v dôsledku nutkavej znášky

-          hormonálne poruchy

-          abnormality vajec:  príliš veľké vajce, tvarovo zmenené vajce

-          iné: obezita,  dedičné faktory, senilita, perzistencia pravého vajcocvodu

Klinický nález:

-          závisí na zdravotnom stave pacienta

-          u mladých vtákov často úhyn bez predchádzajúcej kliniky

-          depresia, sedenie s našuchoreným perím, abnormálne široký postoj (u anduliek pinguinovitý), exoty nelietajú, ťažkosti s trúsením

-          v pokročilom štádiu príznaky parézy končatín, obstipacia, prolaps kloaky, šok

Diagnostika:

-          anamnéza, klinické vyš. (palpácia vajíčka), RTG

-          dif. Dg.: žltková peritonitída, septikémia, traumy končatín, neoplazmy v dutine telovej

Terapia:

-          PP: teplo (infračervený žiarič), zvýšenie vlhkosti (na klietku vlhký uterák), do kloaky kvapka oleja

-          Kalciumglukonát (5 – 10 mg/kg ž.hm.), oxytocín (0,01 – 0, ml), vitamín D3, E a selén,  parenterálne elektrolyty, antiflogistika, ATB, ovocentéza

 

 

 

Prolaps vajcovodu a kloaky

 

-          častý problém u malých vtákov v súvislosti so znáškou

-          u hydiny vedie ku kanibalizmu

-          prolaps sa môže týkať iba vajcovodu alebo kloaky alebo oboch spoločne

Etológia:

-          dysfunkcia vajcovodu, papilómy, príliš veľké vajce, tvarovo zmenené vajce, obezita,

            malnutrícia, dlhý tlak pri retencii vajíčka, zlý celkový zdravotný stav, vyčerpanie

            v dôsledku nadmernej znášky, deficit živín

Klinický nález:

-          predpadnutá, hyperemická a edematózna sliznica kloaky, ťažkosti s vylučovaním,

      nekrotické zmeny a rany na sliznici kloaky

Terapia:

-          pri neporušenej sliznici sa tkanivo očistí fyziologickým alebo ringerlaktátovým roztokom a zatlačí sa späť do telovej dutiny

-          nakvapkanie niekoľkých kvapiek oxytocínu rýchlo pôsobí  na stiahnutie sliznice

-          v prípade prichytenia vajíčka na sliznici, opatrne ho odstránime

-          ďalšiemu prolapsu zabránime mieškovým cirkulárnym stehom (nesmie brániť vo vylučovaní)

-          doplnkovo: ATB, Ca, vitamín D3 a elektrolyty

 

Žĺtková peritonitída

 

-          hlavne u starších sliepok, ale aj u samíc iných aviárnych druhov

-          môže viesť ku generalizovanej peritonitíde a fibróznym zápalom vnútorných orgánov

-          sterilný žĺtok miesto do infundibula padne do telovej dutiny je zvyčajne absorbovaný s miernou histiocytárnou reakciou

Etiologia:

-          bakteriálna kontaminácia (E. coli, Y. pseudotuberculosis, Staphylococcus spp.), obštrukcia a ruptúra vajcovodu, traumy, reverzná peristaltika vajcovodu, fyzické vyčerpanie nosnice, salpingitída, stres pri znáške

Klinický nález:

-          niekedy náhly úhyn, zväčšenie brucha, depresia, anorexia, respiračné problémy, ascites,

-          laboratórny nález: leukocytóza výrazná, heterofília s posunom doľava, prítomnosť toxických heterofilov, lipémia

Patologický nález:

-          edematózne, hyperemické peritoneum, bez lesku, fibrózny zápal pečene, pankreasu, 

      adhezia črevných kľučiek, pankreatitida (u korel následne diabetes mellitus), telová

      dutina vyplnená zakalenou, žltou, zelenou alebo hnedou tekutinou

Diagnostika:

-          anamnéza, klinické vyšetrenie, RTG, abdominocentéza, laparotómia

Terapia:

-          širokospektrálne ATB, kortikosteroidy, a podporná Th (teplo, tekutiny, vitamíny)

 

 

Salpingitída

 

-          zápal vajcovodu, vyskytuje sa hl. u dospelých nosníc,, ale môže sa objaviť aj u mladých vtákov

-          primárna a sekundárna (často pri zápaloch vzdušných vakov, pneumonii, pečeňových a systémových chorobách)

-          u spevavcov súvisí salpingitída s obturáciou vajcovodu a žĺtkovou peritonitídou

Etológia:

-          cudzie telesá, obezita, bakteriálne infekcie (E. coli, mykoplazmy, salmonely, P. multocida, streptokoky), vírusové infekcie (ND, Gumboro), parazity (Prosthogonimus spp.), retencia vajec, obturácia vajcovodu

-          vznik bakteriálnej infekcie hematogénnou cestou alebo z kloaky

-          v dôsledku neliečenej salpingitídy vznikajú anomálie vajcovej škrupiny, infekcie embryí príp. ich odumretie, tvorba vajcových konkrementov, a peritonitída

Klinický a patologický nález:

-          depresia, anorexia, pokles hmotnosti, zväčšenie telovej dutiny, výtoky z kloaky, abnormality vajec, poruchy znášky

-          vajcovod zväčšený, stena zoslabená a hyperemická, lumen môže byť naplnený hlienovitým až fibróznym exudátom

Diagnostika:

-          anamnéza, klinika, RTG (pri kontrastnej RTG snímke môžeme v LL projekcii ohraničiť zápalovo zhrubnutý vajcovod od čriev naplnený BaSO4, PA pitva, mikrobiologické vyšetrenie

Terapia:

-          podporná liečba, širokospektrálne ATB, výplachy vajcovodu, príp. laparotómia

 

Pyosalpinx – najvyššie štádium salpingitídy

-          vajcovod naplnený žltkasto-bielym kazeóznym sekrétom a/alebo vajcovými konkrementmi

-          postihuje najmä andulky, korely, agapornisy a iné veľké papagáje

-          klinicky: depresia, kachexia, zväčšený abdomen, dyspnoe, presvitanie žltkastej, fluktuujúcej hmoty cez kožu abdomenu

-          Dg: RTG, hematplógia (leukocytóza), laparoskopia

-          Th: chirurgické odstránenie zväčšeného, sekrétom alebo vajcovými konglomerátmi naplneného vajcovodu, ATB, podporná Th

 

 

Obturácia vajcovodu

 

-          pozorované u anduliek, kanárikov, korel ale aj u drobných spevavcov, žaka a hydiny

Etiológia:

-          k obturácii dochádza pri zápaloch vajcovodu, retencii malformovanými ale aj normálnym vajcom pri nadbytku sekrécie hlienu a albuminu pri cystóznej hypeplázii

 Klinický a patologický nález:

-          symptómy sú variabilné, podľa stupňa trvania a postihnutia

-          pokles znášky, progresívna strata kondície, striedanie sa obstipácie a hnačiek, abdomen býva zväčšený, objavuje sa anorexia, neochota k pohybu

-          obturovaný vajcovod môže obsahovať vaječný materiál v rôznom stupni organizácie, žltý alebo šedý, purulentný, vápenný depozit alebo bielok

-          vyskytuje sa peritonitída, adhezia črevných kľučiek

Diagnostika:

-          anamnéza, klinika, RTG , endoskopia, laparotomia,  pitva

Terapia:

-          parenterálne ATB, chirurgické ošetrenie

Zápal vaječníkov

 

-          hlavne v dôsledku infekčných ochorení

-          symptómy nešpecifické, ovplyvnené infekčným agensom

-          všeobecne: depresia, anorexia, chronické chudnutie, náhly exitus

-          PA nález: žĺtkové vaky zmenšené alebo naopak zväčšené, deformované, zvraštené príp. visia na dlhých stopkách (Pullorova nákaza, stopkatá degenerácia vaječníkov), hyperémia, hemorágie, vyplnené obsahom abnormálnej konzistencie a farby, často peritonitis

-          Dg: endoskopia a pitva

-          Th: parenterálne ATB, podporná liečba

 

Cystózna hyperplázia vaječníkov a vajcovodu

 

-          najčastejšie u domácej hydiny, ale tiež u anduliek, kanárikov, korel

-          veľké cysty môžu komprimovať orgány dutiny brušnej a spôsobovať ďalšie problémy

Etiológia:

-          hormonálna dysfunkcia, sekundárne pri nesprávnom vývoji ľavého vajcovodu, môže postihovať aj rudimentárny pravý vajcovod

Klinický a patologický nález:

-          dyspnoe, pohybové problémy, zväčšenie brucha (silne nafúknutý, mäkký, ascites

-          na vaječníku tvrdé alebo mäkké, fluktujúce alebo pendlujúce tenkostenné cysty naplnené slamovo žltou tekutinou

-          vajcovod je dilatovaný a naplnený bielou až hnedou viskóznou tekutinou, krémovou hmotou alebo cystami

-          postihnutie rudimentárneho vajcovodu u hydiny je charakterizovaný nálezom rôzne veľkých cýst v blízkosti kloaky, kt. obsahujú vodnatú alebo mliečne zafarbenú tekutinu

Diagnostika:

-          klinika, RTG, endoskopia, laparotomia

Terapia:

-          abdominálna paracentéza, niekedy je indikovaná hysterektomia

 

Neoplazie reprodukčných orgánov

 

-          časté u hrabavej hydiny a anduliek, u ostatných zriedkavejšie

Etológia:

-          onkogenne herpesvírusy a retrovírusy (aviárna leukóza, retikuloendotelióza, lymfoproliferatívne ochorenia moriek) alebo je príčina neznáma (adenokarcinómy, leiomyomy, adenomy, tumory granulóznych buniek)

Klinický a patologický nález:

-          apatia, zväčšenie abdomenu, anorexia, ascites, exitus

-          u anduliek zmena farby ozobia (tmavé sfarbenie)

-          dyspnoe, príznaky ochrnutia a ťažkosti pri vylučovaní

-          v pokročilých prípadoch je možné novotvar vypalpovať cez brušnú stenu

Diagnóza:

-          klinika, explorativná laparotómia, endoskopia, RTG

Terapia:

-          chirurgická, prognóza väčšinou nepriaznivá

 

Chronická (nutkavá) znáška

 

-          perzistujúca alebo prolongovaná znáška často u samičiek skrotených vtákov

-          samica znáša v dobe hniezdenia neobvykle veľký počet vajec alebo dochádza k znáške mimo chovnú sezónu alebo bez prítomnosti partnera

-          nadmerná znáška spôsobuje fyzické vyčerpanie

-          predispozične vedie tento stav k ochorenia reprodukčného aparátu alebo k iným ochoreniam v dôsledku zlej telesnej kondície, odchovu malých, neživotaschopných mláďat

-          u exotov chovná samička by nemala mať viac ako dve, max. tri znášky do roka a potom regeneračné obdobie asi pol roka

Etiológia:

-          hormonálne poruchy, upriamenie sa na človeka ako na náhradného partnera,  opakované odstraňovanie znesených vajec (napr. u exotov)

Klinický nález:

-          strata hmotnosti, vyčerpanosť, poruchy operenia,  tetánie, produkcia vajíčok s tenkou škrupinou

Terapia a prevencia:

-          úprava a zmena prostredia (odstránenie búdok, úprava svetelného režimu), samičkám v prvej znáške (chované samostatne bez partnera) by sme mali nechať vajíčka asi štyri týždne ležať na dne klietky, po istom čase pud hniezdenia prestane a vták opúšťa vajíčka

-          obmedzenie kontaktu s chovateľom

-          minerálna a vitaminózna suplementácia, ↑ obsahu energie a bielkovín v diéte

-          medroxylprogesteron 5 – 25 mg/kg ž. hm. i.m. 2 x v 10 – 14 dňovom intervale (vedľajšie účinky: PÚ, apatia, obezita, poškodenie pečene)

-          konečné riešenie: hysterektómia)

 

Abdominálna hernia

 

-          vznikajú z ochabnutia a vakovitého rozšírenia brušnej svaloviny, kože a pobrušnice

-          hlavne u samičiek anduliek, korel, niekedy papagáje sivé

-          etiológia: pravdepodobne hormonálne poruchy

-          ak sa do prietržového vaku dostanú črevné kľučky a vajcovod, častým následkom je nahromadenie trusu a/alebo retencia vajcia

-          Th: repozícia vnútorných orgánov späť do brušnej dutiny

 

 

Orchitis (viď. aj knihu Jantošoviča, str. 376)

 

Etiológia:

-          E. coli, salmonely, Pasteurella multocida, chlamýdie

-          aj prechodom zápalu z iných orgánov

Klinický nález:

-          endoskopicky silne zápalovo zmenené alebo atrofované semeníky

Diagnóza:

-          ster a kultivácia pôvodcu, pri inaparentných jedincoch tiež!

Terapia a prognóza:

-          ATB, neplodnosť napriek ATB liečbe väčšinou zostáva do konca života

 

Nádory

 

-          nádory Sertolliho buniek a interstícia sa vyskytijú u starších anduliek, zriedkavejšie u iných druhov vtákov

-          klinicky postihnuté andulky majú zväčšený abdomen, jedno -/obojstranné parézy alebo paralýzy nôh, chronická kachexia, ozobie sfarbené do hneda

-          Th nie je možná

 

Ďalšie tumory u samcov: adenokarcinómy, seminómy, lymfatická leukóza

Ďalšie tumory u samíc: nádory buniek granulózy, cystadenokarcinómy, lymfosarkómy,

                                         hemangiómy, leiomyosarkómy)

 

Ďalšie príčiny neplodnosti u samcov (exoty):

  1. Chyby v chove  (rivalita samcov, nevhodné bidlá, anomálie pazúrov, nevhodný partner)
  2. Intoxikácie (insekticídy, fungicídy, mykotoxíny)
  3. Deficit výživy (krmivo s ↓ obsahom proteínov, vitamínov)
  4. Nedostatočná intenzita svetla (tmavé ustajnenie, počasie s nedostatkom slnka)
  5. Psychické príčiny (nevhodne zostavený pár,  jedinci rovnakého pohlavia, strach a iné)

 

Zápal penisu

 

-          Enzooticky vyskytujúce sa ochorenie u pohlavne dospelých gunárov v období plemenitby

-          u pštrosov môže dôjsť k jeho prolapsu sekundárne po traumatizácii, infekcii alebo pri extrémnom kolísaní počasia, dráždením sliznice (dvorenie, inseminácia) alebo fekálnou kontamináciou

Etiológia:

-          Neisseria spp., Corynebacteria spp., trichomonády, plesne Candida albicans, Mucor, Aspergillus spp., mykotoxíny, mykoplazmy

-          Nie je možné vylúčiť aj genetickú predispozíciu, mikrotraumatizáciu penisu pri kopulácii s následnou infekciou mikroflórou sliznice kloaky alebo z vonkajšieho prostredia

Klinický a patologický nález:

-          ID 7-10 dní

-          Pokles príjmu krmiva, rýchly ↓ percenta oplodnených vajec, morbidita u gunárov dosahuje až 90 %

-          Zápalové zmeny v oblasti kloaky, kloaka potriesnená krvou, sliznica penisu hyperemická, edematózna, s ložiskovým ostro ohraničenými chrastami

-          Dochádza k prolapsu kloaky, znemožneniu vysunutia penisu, jeho deformácii a prolapsu

-          Na sliznici penisu ďalej pozorovaný katarálny zápal, erózie, difteroidné pablany, fluktuujúce alebo tuhé uzlíky pri báze penisu, kt. sú vyplnené nekrotickou masou

Diagnostika:

-          anamnéza, klinika, pitva

Terapia:

-          ošetrenie postihnutého tkaniva sterilným fyziologickým roztokom, ATB lokálne alebo celkovo príp. kombinovať

-          antimykotiká

-          niekedy nevyhnutné chirurgické ošetrenie