Choď na obsah Choď na menu
 


Bakteriálne, parazitárne a mykotické ochorenia

12. 9. 2013

 BAKTERIÁLNE   OCHORENIA   EXOTICKÝCH   VTÁKOV

 

- primárne

- sekundárne

 

Enterobacteriaceae – považované za najdôležitejšie aviárne intestinálne patogény, ale aj ďalšie ako Aeromonas, Pseudomonas, Alcaligenes, Bordetella spp., Vibrio, Campylobacter môžu kolonizovať GIT.

 

Enterobacteriaceae – Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus – nízka patogenicita

Serratia marcescens – u veľkých papagájov s chronickými vysiľujúcimi chorobami, predispozične pôsobia predchádzajúca atb. liečba alebo imunosupresia

 

E.coli – najviac rozšírený predstaviteľ rodu, množstvo kmeňov,  koliseptikémia – akútne ochorenie, letargia, anorexia, našuchorené perie, hnačka, polyuria,   katarálna enteritída, produkcia enterotoxínu – zvýšená sekrécia tekutín

- niektoré kmene E. coli – pseudomembranózna a ulceratívna enteritída

- aj iné orgánové systémy – rinitída, aerosakulitída, polyserozitída, salpingitída, oophoritída, orchitída

Dg: kultivácia organizmu z postihnutých tkanív

Th: parenterálne atb. + aviárne lactobacily, lactulosa na zníženie pH čreva, diéta

 

Salmonella

Salmonella spp. – voľne žijúce vtáctvo nosičstvo a rezervoár nákazy pre aviáriá, + potkany, muchy, červy –  nosičstvo

BacteroidesSpherophorus spp. – autochtónna cecálna flóra, tieto G- anaeróby sú považované za antagonistov salmonel

- p.o vstup, aerogénny prenos v niektorých prípadoch, prenos cez vajce

- virulentné kmene – produkcia toxínu – penetrácia do mukózy čreva – akútne ochorenie – letargia, anorexia, polydipsia, hnačka, v subakútnych a chronických prípadoch CNS príznaky, artritída (holuby), dyspnoe, poškodenie pečene, sleziny, obličiek a srdca,       konjunktivitída, iridocyklitída, panoftalmia – u ťažkých infekcií

Th: liečiť alebo neliečiť??????,   klinicky postihnuté zv. by mali byť liečené atb. + lactobacily,  L- formy – klindamycín 100 mg/kg  alebo erytromycín s ampicilínom

 

Citrobacter

(Citrobacter freundii, C. amalonaticus, C. diversus)- vážne sekundárne infekcie u piniek a hrubozobcov

 

Klebsiella

Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca – bakteriémia , obličky, renálne zlyhanie, v chronických prípadoch pľúca, encephalomyelitída

Lokálne infekcie postihujúce sínusy,kožu, zobákovú dutinu, hrvoľ – u Psittacines

 

Yersinia

Yersinia pseudotuberculosis – perakútne, akútne, chronické ochorenie, tukany, barbety extrémne vnímavé,  letargia, dehydratácia, hnačka, dyspnoe, vysilenie, parézy alebo paralýzy

- hepatomegália, splenomegália u perakútneho  priebehu, miliárne foci na pečeni, slezine, obličkách, pľúcach pri subakútnom a chronickom priebehu

- parenterálne atb.

Pseudomonas a Aeromonas

- vytvárajújú β-hemolýzu na krvných platniach, produkcia hemolyzínov

- Pseudomonas aeruginosa – virulentné kmene – septikémia- hnačka, dehydratácia, dyspnoe, akútna smrť.  Lokálne infekcie – horný dýchací systém – rinitída, sinusitída, laryngitída

 

Bordetella,  Alcaligenes

Bordetella bronchiseptica, B. avium – tracheitída, bronchopneumónia, sacculitída

 

Campylobacter

Campylobacter jejuni – subakútna alebo chronická hepatitída s letargiou, anorexiou, hnačkou (žlto sfarbený trus) a vysilením. Vysoká mortalita u piniek, hlavne mláďat

Erytromycín, tetracyklíny,  často recidívy aj napriek terapii

 

Vibrio

V. cholerae – najdôležitejšie, zoonóza

 

Spirochéty

Borrelia anserina  (syn. Spirocheta gallinarum) – vektor kliešte

- vysoká teplota, anorexia, depresia, žltkastá hnačka, letargia, ataxia a paralýza. Morbidita je vysoká , mortalita od 10-100%, od vnímavosti hostiteľa

 

Pasteurella

- čeľaď Pasteurellaceae zahŕňa rody Pasteurella, Actinobacillus, Haemophillus

Pasteurella multocida – cholera hydiny

Pasteurella gallinarum  - infekčná nádcha

- respiračný systém – cyanóza, dyspnoe, hnačka, smrť     výtoky z nozdier, respiračné chrapoty, sinusitída, konjunktivitída – u zv ktoré prežijú

  Haemophillus paragallinarum - infekčná coryza , rinitída, sinusitída, bronchopneumónia, aerosakulitída

G+  baktérie

 

Staphylococcus

- považovaný aj za autochtónnu flóru, ak prítomný v chorom orgáne, sekundárny invader

S. aureus – aviárne kmene sú druhovo špecifické

- Staph. – široká škála patológií – vysoká embryonálna mortalita, zápal žĺtkového vaku a pupka, septikémia, artritída – synovitída, osteomyelitída, vezikulárna dermatitída, gangrenózna dermatitída, bumblefoot (chodidlové otlaky)

 

Streptococcus  a Enterococcus

- ubikvitárne (prach, vzduch), niektoré kmene prežívajú dlhú dobu vo vonkajšom prostredí

- autochtónna flóra kože a slizníc GIT, respirat. a reprodukčného traktu

- pyogénne kmene

- omphalitída, septikémia, chronické zápaly – artritídy, synovitídy, endokarditídy,

Enterococcus faecalis – pneumónia, tracheitída, CRD (chronic respiratory disease) u kanárikov

- penicilíny, ery, tyl, spectinomycin, clindamycin, ampicilin, enrofloxacin

 

Mycobacterium

M. avium- aviárna mykobakterióza primárne postihuje alimentárny trakt

M. intracellulare, M. avium subsp. avium – arthropoda slúžia ako mechanický vektor

- dospelé zv – chronické vyčerpávajúce ochorenie (chronic wasting disease) – dobrý apetít, rekurentná hnačka, polyuria, anémia, matné perie

- noduly – tuberkulómy v stene GIT, pečeň, slezina, kostná dreň – farbenie Ziehl-Nielsen (acid-fast rods)

- pozitívne zv. – eutanázia -  zoonóza!!!!!!!!

 

Erysipelothrix

Erysipelothrix rhusopatiae – príležitostne u Psittacines, perakútna smrť, ak klin príznaky – letargia, slabosť, anorexia, hyperemia alebo začervenanie na bezperových častiach, nepigmentovanej koži,   petechie v podkoží, svaloch, sliznica čreva

 

Listeria

Listeria spp. kanáriky veľmi vnímavé, sporadické úhyny, ak príznaky – CNS – oslepnutie, torticollis, tremor, stupor, parézy a paralýzy

Listeria monocytogenes

 

Clostridium

- produkcia potentného toxínu

- klostrídiová enteritída  ( nekrotická alebo ulcerózna)

Clostridium perfringens

Dif. Dg. Bakteriálnych Infekcií

 

Artritída a Synovitída           CNS príznaky               Dermatitída

Staphylococcus                              Listeria                                 Pseudomonas/Aeromonas

Actinobacillus spp.                        Chlamydophilla                    Clostridium spp.

E.coli                                              E.coli                                    Staphylococcus spp.

Erysipelothrix rhusopatiae             Klebsiella pneumoniae

Mycobacterium avium                   Listeria monocytogenes

Pasteurella multocida                     Salmonella spp.

Salmonella spp.

 

 

Enteritída                              Hepatitída                     Respiratórne ochorenie

E.coli                                               Väčšina bakt. spôs.             Alicalgenes

Aeromonas sp.                                  septikémiu                         Enterobacteriaceae

Väčšina enterických bakt.                Campylobacter                   Pasteurella spp.

Pseudomonas spp.                            Pasteurella spp.                  Cytophaga

Salmonella spp.                                Chlamydophilla                  Haemophillus

E. rhusopathiae                                 Salmonella spp.                  Chlamydophilla

Chlamydophilla                                                                            Salmonella spp.

Listeria sp.

Pasteurella spp.

Parazitárne ochorenia u exotických vtákov

Ektoparazity

Exotické vtáctvo – pomerne málo napadnuté ektoparazitmi, voľne žijúce často a môže slúžiť ako zdroj infestácie pre domáce vtáctvo

Roztoče

 Knemidokoptes mites

("Scaly leg, or scaly face mites")

 často u papagájov, u papagájcov vlnkovaných celkom bežný, charakteristické príznaky na vzhľade zobáka a ozobia. Zoškraby môžu potvrdiť parazita. Liečba ivermektinom je účinná.                               - „ochrana pred roztočmi“ predávaná v pet shopoch môže byť toxická a je neúčinná

Sternostoma tracheacolum – trachea, vzduchové vaky kanárikov, piniek, lori a koriel ( dyspnoe, kašeľ, fŕkanie, smrť v dôsledku asfyxie,

Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus

- kurčatá, morky, holuby, kanáriky, divožijúce vtáctvo,   prenos do chovov cez divožijúce vt.   - krv cicajúci parazit, kŕmi sa hlavne v noci, cez deň ťažko detekovateľný, anémia u ťažkých infestácií, fatálna u mladých zvierat

Myialges (Metamicrolichus nudus) –sinusitída, strata hmotnosti, pruriginózna dermatitída, strata peria na hlave

Švoly

- nie časté u pet vtákov , poškodené perie, pruritus , nečistenie sa.  Prípravky na báze pyretrínu, karbaryl.

Blchy, kliešte, komáre - možný problém vo vonkajších aviáriách pri kontakte s divožijúcimi vtákmi 

Simulidae sp. - slúži ako vektor pre Leucocytozoon a hemoprotozoá

Intestinálne parazity

Protozoa

Trichomonas

- kŕmenie mladých rodičovským párom, mobilný trofozoit so 4 pármi flagel, zobáková dutina,oropharynx, esophagus, hrvoľ a trachea, alebo pľúcne a pečeňové tkanivo                             - zvracanie, dyspnoe, vychudnutosť, vyčerpanosť u dospelých  (amazoňany, korely, papagájce)   metronidazol, carnidazol

Giardia

Giardia psittaci  (papagájce, korely, agapornisy, lori, menej časté u iných Psittacines, nezistená u pinkovitých a kanárikov)                                                                                    - príznaky chradnutia, zapáchajúci trus, mukoidná hnačka, anorexia, depresia, rekurentná kvasinková infekcia, eosinofília, hypoproteinémia                                                                                -  slabý rast a vysoká mortalita u mláďat papgájcov a koriel                                               -Giardia lamblia

Hexamita (infekčná katarálna enteritída)

- Hexamita sp. -  trofozoit s 8 flagelami a 2 jadrami, chronická hnačka, žltý, spenený trus, vyčerpanosť - lori

Coccidia

- 2 druhy Eimeria a 1 Isospora popísané u Psittacines                                                                    - Eimeria dunsingi                                                                                                                      - Eimeria haematodi

Atoxoplasma  Atoxoplasma sp- ochorenie u kanárikov a iných spevavcov, dospelé jedince asymptomatické, mláďatá – depresia, anorexia a hnačka, až 80% mortalita, zväčšená pečeň a dilatácia črevných kľučiek

Atoxoplasma serini

- žiadna efektívna terapia nebola popísaná proti atoxoplazmóze, primaquine a sulfachlor-pyrazine – dop. pre zabránenie rozsevu oocýst

Cryptosporidium

Cryptosporidium sp. – sferoidné-ovoidné protozoa, slizničné epiteliálne bunky GIT u Psittacines, najmenšie zo všetkých kokcídií,  4-8 μm

 

Toxoplasma

- Toxoplasma gondii – nepriamy life cycle, oocysty produkované a pasážované trusom mačiek – zdroj infekcie pre Psittacines- kongescia pľúc, hepatomegália, vaskulitída, nekrotické ložiská v pečeni, pľúcach a srdci

Sarcocystis

- definitívny hostiteľ (opposum), 2 hostiteľská replikácia, Psittacines – intermediálny hostiteľ

Sarcocystis falcatula – infekcia zvyčajne perakútna, zv. sa javia byť normálne a zdravé a na druhý deň sú mŕtve (edém pľúc, splenomegália, hepatomegália), zv. hynú predtým ako sa Sarcocystis vyvinie vo svaloch                                                                                                  - pyrimethamin 0,5 mg/kg PO + 30 mg/kg trimetoprim-sulfadiazin IM q 12h   30 d.

Encephalitozoon

Encephalitozoon hellem – microsporídiový parazit prenášaný Psittacines môže byť problémom u imunokomprimovaných majiteľov pets.                                                                                       - agapornis, amazoňany – spóry nájdené v obličkových tubuloch, pečeni, lamina propria tenkého čreva

Hemoparazitózy

Haemoproteus  - za normálnych podmienok druhy Haemoproteus sú považované za nepatogénne a niektoré druhy LeucocytozoonPlasmodium za patogénne                       -Haemoproteus spp. – vektrormi sú Culicoides alebo švoly, väčšinou subklinické, ale u stresovaných zv. môže viesť k život ohrozujúcej anémii                                                                                                - Haemoproteus handai

Leucocytozoon – Simulidae ako vektor, parazit produkuje anti-erytrocytárny faktor, ktorý spôsobuje intravaskulárnu hemolýzu a anémiu. Hepatomegália, splenomegália, kongescia pľúc, perikardiálna efúzia                                                                                                                   - Leucocytozoon spp.

Plasmodium – vektormi sú komáre, vývoj parazita v retikuloendoteliálnom systéme, schizogónia v Ec, čo znamená krv-krv transfer                                                                               - Plasmodium spp.

Trypanosoma – extracelulárny flagelárny krvný parazit, prenos bodavými muškami, pakomármi                                                                                                                                             -  Trypanosoma johnbakeri            

H E L M I N T Y      

Trematoda - Dicrocoelidae   - u importovaných jedincov z miesta ich pôvodu, invázia požieraní arthropodov ktorý slúžia ako druhý medzihostiteľ,  hepatomegália, depresia, anorexia, anémia, strata hmotnosti, hnačka, hepatálna nekróza, elevácia pečeňových enzýmov

Pásomnice – asymptomatický priebeh, odoberanie živín, nečistenie sa, hnačka, (15-20% importovaných žakov, 10-20% kakadu a Eclectusov – zamorenosť pásomnicami

Nematoda   

- tenké črevo    ( Ascaridia, Ascarops, Capillaria)                                                                            - proventriculus a ventriculus  (Microtetrameres, Procyrnea, Ascarops)                                    - povrch oka (Thelazia, Oxyspirura, Ceratospira, Annulospira)                                                      - podkožie, telová dutina, vzduchové vaky  (Eulimdata, Pelecitus, Cardiofilaria, Cyathospira)

Mykózy:

1.  Aspergilóza – Aspergilus fumigatus, A. flavus,  A. glaucus, A. niger postinutý najmä dýchací aparát, vzduchové vaky nie sú priehľadné, sú sivasté.